Projekty UE


MAGDALENA PALMER realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Projekt PMT zostanie zrealizowany w roku 2023.

Wniosek PMT/3482/1N/2022
Celem projektu jest wprowadzenie produktów MOVELLE na rynek USA.

Całkowita wartość projektu: 119 999,00 PLN 
Dofinansowanie projektu z UE: 119 999,00 PLN